PRAKTYKI ŹRÓDŁOZNAWCZE w Gabinecie Zbiorów Muzycznych BUW

Gabinet Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie zaprasza studentki i studentów Instytutu Muzykologii UW na praktyki (punktowane 2 punktami ECTS). Podstawą praktyk jest praca z materiałem źródłowym: przede wszystkim z XVIII-wiecznymi rękopisami muzycznymi oraz z autografami i korespondencją kompozytorów polskich XX wieku.

Termin praktyk: 18 IX 2023 – 30 IX 2023
Termin zgłoszeń: do 15 VI 2023
Liczba miejsc: 4

Zgłoszenia (zawierające dane kontaktowe z numerem telefonu oraz rok studiów) prosimy kierować na adres:
e.hauptman@uw.edu.pl
Ewa Hauptman-Fischer, tel.: (22) 55 25 743