Koncert muzyki Romana Palestra

Niedziela, 27 października 2019 o 19:00 – 21:00

Collegium Politicum WNPiSM UW – Aula prof. J. Baszkiewicza, Krakowskie Przedmieście 26/28

Facebook

Program:
Taniec na skrzypce i fortepian z baletu Pieśń o Ziemi
Paweł Zalejski – skrzypce, Jakub Tchorzewski – fortepian
Preludia na fortepian
Jakub Tchorzewski – fortepian
Trzy sonety Orfeusza na sopran i fortepian do słów R. M. Rilkego
Halina Dubitskaya – sopran, Robert Morawski – fortepian
Sonatina na 4 ręce
Ravel Duo: Katarzyna Sokołowska, Agnieszka Kozło – fortepian
Sonata na dwoje skrzypiec i fortepian
Duo Viennese: Paweł Zalejski, Monika Hager–Zalejska – skrzypce
Jakub Tchorzewski – fortepian

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Spotkanie poświęcone Nadii Boulanger

Nadia Boulanger a polscy kompozytorzy XX wieku. Pomiędzy tradycją europejską, dyscypliną twórczą a grą wyobraźni

Dyrekcja Instytutu Muzykologii zaprasza na debatę naukową towarzyszącą 33. Warszawskim Spotkaniom Muzycznym Nadia Boulanger a polscy kompozytorzy XX wieku. Pomiędzy tradycją europejską, dyscypliną twórczą a grą wyobraźni.
Spotkanie odbędzie się w 40. rocznicę śmierci słynnej Pedagog. Grono Jej uczniów i badaczy będzie dyskutować o fenomenie szkoły Nadii Boulanger i jej wpływie na polskich kompozytorów.


Udział w spotkaniu wezmą: prof. Jerzy Bauer, prof. Marian Borkowski, Małgorzata Gąsiorowska, prof. Zygmunt Krauze, prof. Marta Ptaszyńska, dr Radosław Romaniuk, prof. Antoni Wit. Prowadzenie: Michał Klubiński
Termin spotkania – 15 maja, godz 15.30, Sala Narożna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (Instytut Muzykologii UW)

Autorskie Czwartki w BUW

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu Autorskie Czwartki w BUW, promujące ostatnie edycje repertuaru proweniencji jezuickiej, publikowane w serii Fontes Musicae in Poloniawww.fontesmusicae.pl

Spotkanie pt. Jesuita cantat in Polonia poprowadzi Magdalena Łoś-Komarnicka. Odbędzie się ono w sali 256 Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66), 25 października 2018, o godz. 19.00.

 

Wykład

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

serdecznie zaprasza na wykład

prof. Erinn Knyt z University of Massachusetts (USA),

Bacha ‘Wariacje Goldbergowskie’ w opracowaniu Busoniego,

który odbędzie się w środę 16 maja 2018 r., o godz. 16.15

w sali wykładowej nr 1 Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

Ferrucio Busoni (1866-1924) uchodził za jednego z najbardziej ekscentrycznych pianistów swoich czasów. Był również cenionym kompozytorem i autorem tekstów o charakterze estetycznym, spośród których najbardziej znany to Entwurf einer neue Ästhetik der Tonkunst(Zarys nowej estetyki muzyki) z roku 1907. Jednym z najciekawszych wątków w działalności Busoniego jako pianisty były jego aranżacje fortepianowe dzieł J.S. Bacha. Adaptacje muzyki Bacha dokonane przez Busoniego, takie chociażby jak fortepianowa wersja ChaconnePartity nr 2 d-moll (BWV 1004), czy edycja z własnymi „udoskonaleniami” Das Wohltemperierte Klavier przyczyniły się do wzrostu zainteresowania twórczością Bacha na początku wieku XX i szerszej obecności muzyki twórcy Pasji Mateuszowej w powszechnym repertuarze koncertowym. Jednym z najciekawszych eksperymentów Busoniego w zakresie aranżacji i adaptacji twórczości Bacha była jego edycja Wariacji Goldbergowskich (BWV 988). Busoni wierzył, że utworu nie można z powodzeniem wykonywać na współczesnym fortepianie dla publiczności XX wieku bez koniecznych adaptacji. Dlatego też, jak sam twierdził, wydanie Wariacji Goldbergowskich, które przygotował miało na celu „uratowanie tej niezwykłej pracy dla sali koncertowej”. Modyfikacje Busoniego obejmowały skrócenie utworu z 30 do 21 wariacji, zmianę ogólnej koncepcji architektonicznej cyklu, dostosowanie kompozycji do wymogów brzmieniowych współczesnego fortepianu, także zmianę metrum w wybranych wariacjach, zamiany dźwięków przydzielanych do partii obu rąk, modyfikacje wartości rytmicznych.

Celem wykładu będzie pokazanie tych zmian, wyjaśnienie ich wprowadzenia oraz nakreślenie kontekstu estetycznego edycji Busoniego.

Serdecznie zapraszam

Szymon Paczkowski

Dr Knyt jest adiunktem (Assistant Professor) na University of Massachusetts Amherst (USA). Studiowała grę na fortepianie oraz historię muzyki na University of California, Davis (BA 2003 roku) oraz na Uniwersytecie Stanforda (MM 2007), gdzie w roku 2010 uzyskała też tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie muzykologii. Erinn Knyt specjalizuje się w problematyce historii i muzyki XIX i XX wieku. Publikuje w najważniejszych recenzowanych czasopismach amerykańskich. Jej najnowsza publikacja to książka Ferruccio Busoni and His Legacy (Indiana University Press, 2017). Książka ta została wyróżniona nagrodą AMS 75 Pays Endowment Book Dotter.

Instytut Sztuki PAN zaprasza na warsztaty.

13 kwietnia 2018 Międzynarodowe warsztaty muzykologiczne pt. „Preserving and Transforming Sound Memories. Motivations – Strategies – Techniques” („Zachowywanie i przetwarzanie muzycznych wspomnień. Motywacje – strategie – techniki”). Referaty wygłoszą: Adam Mathias (Cambridge), Jan Ciglbauer (Praga), Antonio Chemotti (Warszawa, IS PAN). Prowadzenie: Paweł Gancarczyk (Warszawa, IS PAN), David Eben (Praga). Przykłady muzyczne w wykonaniu zespołu wokalnego Anonymous III (Cambridge). Warsztaty zorganizowane w ramach międzynarodowego projektu HERA „Sound Memories. The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe”.

Tematyka warsztatów dotyczyć będzie sposobów zachowywania i przetwarzania muzyki przeszłości w okresie od XIII do XVI wieku. Zagadnienia te zostaną ukazane na wybranych przykładach: różnych realizacji XIII-wiecznych klauzuli (Mathias), środkowoeuropejskich pieśni łacińskich XIV-XV wieku (Ciglbauer) oraz utworów wielogłosowych z luterańskiego śpiewnika z 1555 roku (Chemotti).

Stwarzamy unikatową okazję skonfrontowania w ramach jednego spotkania badań muzykologicznych z praktyką muzyczną; słuchowego uchwycenia przeobrażeń jakim podlegały utwory muzyczne w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności. Trzech młodych śpiewaków z zespołu Anonymous III poprowadzi David Eben, muzykolog i dyrygent znanego zespołu Schola Gregoriana Pragensis.

Warsztaty w języku angielskim. Wstęp wolny.

English abstract of the workshop „Preserving and Transforming Sound Memories. Motivations – Strategies – Techniques”.

What mechanisms were available to musicians and scribes who sought to preserve popular compositions – or particular musical characteristics of compositions – once they became outdated or their performance context changed? What were the motivations for altering or transforming these pieces? How do different polyphonic settings of an older melody reveal different approaches to a musical past? These kinds of questions form a focus of the HERA project “Sound Memories. The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe”.

In this workshop we would like to investigate some of these issues through three specific types of musical material:
– various realisations of 13th-century clausulae,
– a monophonic song of French origin and its different transformations in central European sources,
– different polyphonic settings of a late medieval song.

Live performance within this workshop will enable direct comparison between different musical settings and provide a unique opportunity to assess these changes and to explore their sonic implications.

Wykłady Mistrzów na Wydziale Historycznym

Dziekan Wydziału Historycznego UW, prof. dr hab. Małgorzata Karpińska oraz Kierownik Studium Doktoranckiego, dr hab. Monika Rekowska mają wielką przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na kolejny wykład w cyklu Wykłady Mistrzów dla doktorantów WH, prowadzony przez dr Annę Materską-Sosnowską, politologa, adiunkta w Zakładzie Systemów Politycznych w Instytucie Nauk Politycznych UW, członka Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Wykład „Główni aktorzy w systemach politycznych. Próba odpowiedzi na pytanie gdzie jest władza” odbędzie się 22 marca 2018 r., o godz. 17.00 w Sali Kolumnowej.

Przedmiotem wykładu będzie nakreślenie tematyki związanej z głównymi systemami politycznymi. Co dzisiaj znaczy demokracja, podział władzy, główne ośrodki władzy. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania: kto, gdzie i jak podejmuje decyzje; jaka jest rola współczesnych parlamentów; sądów konstytucyjnych; jakie są mechanizmy hamulców i kontroli. Reasumując; jak dzisiaj wyglądają współczesne systemy polityczne.