Czasopisma online

Darmowe czasopisma online. Przypominamy, że czasopisma komercyjne dostępne są za pośrednictwem zasobów online BUW

Muzyka
spisy treści i abstrakty
numery z lat 1924-37
wersja cyfrowa od 2016 – wejście z UW
na stronach ISPAN – wolny dostęp

Musicology today
od Vol. 10 (2013) – ; starsze numery

e-kolekcja czasopism polskich
Dwutygodnik – strona kultury

Prace Kulturoznawcze. Najstarsze polskie czasopismo kulturoznawcze, które ukazuje się od 1987 roku. Od 2016 roku kwartalnik. Prezentuje polską – współczesną i dawną – myśl kulturoznawczą, inspiruje jej rozwój oraz inicjuje twórczą dyskusję z najnowszymi koncepcjami.

Kultura współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka – kwartalnik Narodowego Centrum Kultury

Forum muzykologiczne
Kwartalnik młodych Muzykologów UJ
Kwartalnik Studentów Muzykologów UJ
Muzyka w mieście – magazyn wrocławski
O.pl Polski Portal Kultury
Res facta nova – zawiera także spis numerów Res facta. Teksty od 2007 dostępne online
Ruch Muzyczny – archiwum, część tekstów dostępna online ; nowy Ruch – spisy treści
UW – pismo naszej uczelni w wersji online
Witold Lutosławski Studies 2007-9
Wychowanie Muzyczne w Szkole

Barok

Harpsichord Magazine – archiwalne numery wychodzącego w latach siedemdziesiątych- osiemdziesiątych czasopisma brytyjskiego
Journal of Seventeenth-Century Music

Etno:

Analytical Approaches to World Music
Open folklore
inne

Tytuły

Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis
British Postgraduate Musicology
Classical Music Magazine
Classical music – BBC Music Magazine
Computing in Musicology
Diapason
Dissonanz – muzyka współczesna (Szwajcaria)
ECHO
EUNOMIOS
Fanfare – płyty
Frankfurter Zeitschrift für Musikwissenschaft
Gamut – The Online Journal of the Music Theory Society of the Mid-Atlantic
Gramophone
Journal of Music and Meaning
Journal of Music History Pedagogy
Music Theory Online
Musimédiane – analiza muzyczna (Francja).
Neue Musikzeitung

Notes muzyczny. Półrocznik Akademii Muzycznej w Łodzi
Online Musik Magazin
Opera
Opera news
Polish Music Journal – Polish Music Reference Center, University of Southern California
Popular Musicology Online
Resonance : An Interdisciplinary Music Journal


Zbiory linków

DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS 13 czasopism z dziedziny “muzyka”
Elektronische Zeitschriftenbibliothek Uniwersytetu w Ratyzbonie
MusRef Free Music e-Journals
Wikisource/Zeitschriften

Darmowy licznik odwiedzin