Książki online

Słowniki, encyklopedie, bazy danych

Aria Database – znajduje operę, podaje skalę głosu, linki do nagrań i nut w księgarniach, krótkie streszczenie oraz nagranie midi.

BACH: BWV ; Bach Digital ; Bach Bibliography

Baierisches Musik-Lexikon / Lipowsky, Felix J.

Bibliografia Etnografii Polskiej

Bibliographie des Musikschrifttums online

Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon

Cantus Manuscript Database: Inventories of Chant Sources

Cantus planus

Cappelli:  Lexicon Abbreviaturarum ; inna wersja ; i tu

Chanson Française à la Renaissance- Catalogue

Coussemaker – Scriptorum de musica Medii Ævi novam seriem 1-4

Deutsche Biographie

Dictionary of National Biography (1885)

Dolmetsch online

Eitner Quellen-Lexikon

Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera

Global Chant Database po wpisaniu nutami incipitu chorału wyszukiwarka znajdzie pasujące melodie i miejsce w kalendarzu liturgicznym. Linkuje do Liber Usualis i innych źródeł oraz baz chorałowych.

Gerber:  Neues historisch-biographisches Lexikon der Tonkünstler, 1814

Handwörterbuch der musikalischen Terminologie

Hoffmann Carl Julius Adolf – Die Tonkünstler Schlesiens, 1830 i tu

Hofmeister XIX – bibliograficzna, 1829-1900

Inkunabelverzeichnisse (strona z linkami Uniwersytetu w Kolonii)

Internetowy Polski Słownik Biograficzny

Katalogi tematyczne – lista z linkami

KoelnKlavier (wybór tekstów źródłowych o muzyce 18-19 w.)

Komponisten der Gegenwart im Deutschen Komponistenverband (leksykon współczesnych kompozytorów niemieckich prowadzony przez Związek Kompozytorów)

Libretto portal

Messdatenbank/MassDataBase (MDB) – baza bibliograficzna mszy Uniwersytetu w Moguncji

Mendel – Musikalisches Conversations-Lexikon (1870)

Motet Database

RELICS database – Renaissance Liturgical Imprints Census

Renessaince masses

RIPM

RISM

saggi musicali italiani

Texts on Music in English

Thesaurus Musicarum Latinarum

Traités français sur la musique

Treccani – Dizionario Biografico degli Italiani

Virtuelle Fachbibliothek Musikwissenschaft (ViFaMusik)

Wykaz źródeł muzycznych w zbiorach polskich ISPAN

Więcej linków : Wikisource

Książki:

Apel: The Notation of Polyphonic Music. 900-1600 (1949)

Biblia Tysiąclecia

Essays on Italian poetry and music in the Renaissance, 1350-1600 – Haar

Hammond, Frederick – Girolamo Frescobaldi: An extended Biography

Hanslick E. – O pięknie w muzyce

Historia muzyki polskiej– do pobrania

Italian music incunabula: printers and type – Duggan

Kolberg – Dzieła wszystkie

Nowak T. – Polski, polonez, chodzony

Oxford History of Music (1901-)

Tinctoris – Theoretical Works

Zarlino – Le istitutioni harmoniche (1562)

BAROK

Rousseau: Dictionnaire de musique (1768)

Sulzer: Allgemeine Theorie der Schönen Künste (1771-4)

Walther: Musicalisches Lexicon oder Musicalische Bibliothec (1732)

Zedler: Universal-Lexicon (1750)

Podręczniki:

Grove, George: Beethoven and His Nine Symphonies

Companion to baroque music – [ed. Sadie]

Toporowski,  Pilch: Dawne temperacje z przykładami dźwiękowymi

Donington : The Interpretation Of Early Music – wydanie z 1963 roku, ale za to całe dostępne online

Traktaty, teksty źródłowe:

W IMSLP: Metody ; Praktyka wykonawcza

Bach CPE: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen

[Dom] Bedos de Celles: L’Art du Facteur d’Orgues

Burney –The present state of music in Germany, the Netherlands, and United Provinces 

Heinichen: Der General-Bass in der Composition (1728)

Kirnberger: Die Kunst des reinen Satzes in der Musik (1774) 

Koch: Versuch einer Anleitung zur Composition BD 1 (1782 ) ; Bd 2 (1787) ; Bd. 3 (1793)

Marpurg: książki dostępne online Mattheson – Der vollkommene Capellmeister oraz inne książki (zakładka Books)

Petri: Anleitung zur praktischen Musik (1782)

Praetorius – Syntagma musicum 1-3 (1615-1619)

Quantz: Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen (1752)

Rameau: Traité de l’harmonie (1722)

Tosi: Opinioni de’Cantori antichi e moderni, Bologna, 1723 ; włoska wersja współczesna ; tłumaczenie niemieckie: Agricola: Anleitung zur Singkunst (1757) ;   tłumaczenie angielskie