dr Agnieszka Chwiłek

Analiza schenkerowska_warstwa powierzchniowa s. 29-50
Schenker – Prolongacje warstwy środkowej
Bent I – Analiza
Analiza schenkerowska
Schenker H – O warstwie głębokiej w muzyce (Hintergrund z Der freie Satz), Muzyka 1997,3
Chodkowski A – O pojęciach tematu, tematu muzycznego, materiału tematycznego
Chodkowski A – Dziedzictwo Beethovena
Chodkowski A – Moderato z Sonaty fortepianowej cis-moll Józefa Haydna
Chodkowski A – Z dziejów formy sonatowej – Podsumowanie
Bauman-Szulakowska J – Adolf Bernhard Marx i jego teoria formy sonatowei
Beethoven’s Fifth Symphony
Jabłoński M – Krytyka muzyczna a etyka interpretacji
Kerman J – Jak dotarliśmy do analizy
Komarnicki K – J Haydn Sonata cis-moll
Lindstedt I – Analiza schenkerowska Dyskusja
Miklaszewski K – Koncepcja kryteriów oceny wykonania muzycznego
Nowik W – Koncepcja formy sonatowej Antonina Reichy
Rosen – The romantic generation F. Liszt Sonata h-moll
Tuchowski A – Krytyka a analiza
Dyskusja panelowa