Instytut Sztuki PAN zaprasza na warsztaty.

13 kwietnia 2018 Międzynarodowe warsztaty muzykologiczne pt. „Preserving and Transforming Sound Memories. Motivations – Strategies – Techniques” („Zachowywanie i przetwarzanie muzycznych wspomnień. Motywacje – strategie – techniki”). Referaty wygłoszą: Adam Mathias (Cambridge), Jan Ciglbauer (Praga), Antonio Chemotti (Warszawa, IS PAN). Prowadzenie: Paweł Gancarczyk (Warszawa, IS PAN), David Eben (Praga). Przykłady muzyczne w wykonaniu zespołu wokalnego Anonymous III (Cambridge). Warsztaty zorganizowane w ramach międzynarodowego projektu HERA „Sound Memories. The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe”.

Tematyka warsztatów dotyczyć będzie sposobów zachowywania i przetwarzania muzyki przeszłości w okresie od XIII do XVI wieku. Zagadnienia te zostaną ukazane na wybranych przykładach: różnych realizacji XIII-wiecznych klauzuli (Mathias), środkowoeuropejskich pieśni łacińskich XIV-XV wieku (Ciglbauer) oraz utworów wielogłosowych z luterańskiego śpiewnika z 1555 roku (Chemotti).

Stwarzamy unikatową okazję skonfrontowania w ramach jednego spotkania badań muzykologicznych z praktyką muzyczną; słuchowego uchwycenia przeobrażeń jakim podlegały utwory muzyczne w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności. Trzech młodych śpiewaków z zespołu Anonymous III poprowadzi David Eben, muzykolog i dyrygent znanego zespołu Schola Gregoriana Pragensis.

Warsztaty w języku angielskim. Wstęp wolny.

English abstract of the workshop „Preserving and Transforming Sound Memories. Motivations – Strategies – Techniques”.

What mechanisms were available to musicians and scribes who sought to preserve popular compositions – or particular musical characteristics of compositions – once they became outdated or their performance context changed? What were the motivations for altering or transforming these pieces? How do different polyphonic settings of an older melody reveal different approaches to a musical past? These kinds of questions form a focus of the HERA project “Sound Memories. The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe”.

In this workshop we would like to investigate some of these issues through three specific types of musical material:
– various realisations of 13th-century clausulae,
– a monophonic song of French origin and its different transformations in central European sources,
– different polyphonic settings of a late medieval song.

Live performance within this workshop will enable direct comparison between different musical settings and provide a unique opportunity to assess these changes and to explore their sonic implications.