XV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych i IX Ogólnopolska Konferencja Fonotek. Zaproszenie i call for papers

W dniach  28-30 listopada 2022 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu odbędzie się wspólna konferencja Sekcji Fonotek i Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Organizatorami konferencji są Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP – Polska Grupa Narodowa IAML, Sekcja Fonotek SBP oraz Biblioteka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, we współpracy z Oddziałem Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu i Biblioteką Kulturoznawstwa i Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
W programie Konferencji przewidziane są sesje tematyczne poświęcone bibliotekom muzycznym i fonotekom.
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów i komunikatów odpowiednich dla poszczególnych Sekcji:

Sekcja Bibliotek Muzycznych – referaty (20 min), komunikaty (10 min), e-mail: muzyczne@sbp.pl
Sekcja Fonotek – referaty (20-40 min), komunikaty (10-20 min). Prosimy o deklarację czasu trwania wystąpienia w zgłoszeniu, e-mail: fonoteki@sbp.pl

Termin zgłaszania propozycji wystąpień: 30 czerwca 2022
W pierwszym dniu Konferencji odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, w ramach którego zostanie podsumowana działalność obu Sekcji oraz odbędą się wybory nowych Zarządów.
Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną podane w późniejszym terminie.
Tegoroczna Konferencja będzie też okazją do świętowania 50. rocznicy działalności Polskiej Grupy Narodowej IAML, która oficjalnie powstała w 1972 roku podczas Konferencji IAML w Bolonii.
Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału!