Konferencja operologiczna „Reformy, rewolucje, ewolucje. Przemiany teatru muzycznego w XVIII i XIX wieku”

21-22 listopada odbędzie się interdyscyplinarna konferencja operologiczna „Reformy, rewolucje, ewolucje. Przemiany teatru muzycznego w XVIII i XIX wieku. Swoje badania przedstawią pracowniczki, pracownicy i absolwenci Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego:

dr hab. Anna Ryszka-Komarnicka – Zawiłe drogi wędrówek arii we włoskich operach seria I połowy XVIII wieku na przykładzie „Fra tanti pensieri” Pietra Metastasia z „Il Demetrio” (1731)
dr hab., prof. UW Irena Bieńkowska – Chłopi i idylliczna wizja wsi w operze „Kondycje stanów” Michała Kazimierza Ogińskiego
dr Paweł Siechowicz – Studium patrzenia. „Mona Lisa Gioconda” i „Meduza” Ludomira Różyckiego
dr hab., prof. IS PAN Grzegorz Zieziula (absolwent IMUZ) – Świat operowy Stanisława Moniuszki: kształt „pierwotny” i przemiany. Próba rekonstrukcji
Na wydarzenie zapraszają Zakład Muzykologii oraz Pracownia Teatru Dawnego Instytutu Sztuki PAN