Bibliografia Polskiej Fonografii

Sekcja Fonotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich od 2016 roku realizuje zadanie pn. „Bibliografia fonografii polskiej. Źródła do badań fonografii polskiej od 1878 roku do czasów współczesnych – projekt bibliograficzny Sekcji Fonotek SBP”. Bibliografia jest pierwszą w kraju i na świecie rejestracją publikacji i niepublikowanych prac naukowych, poświęconych polskiemu i polonijnemu dorobkowi z dziedziny szeroko rozumianej fonografii. Do kręgu odbiorców pracy mogą należeć poza naukowcami i studentami także inne osoby zawodowo lub amatorsko zajmujące się muzyką i nagraniami dźwiękowymi, np. pedagodzy, melomani, kolekcjonerzy itp.

Zachęcamy do korzystania

O projekcie

Bazy danych