Praktyki źródłoznawcze w Gabinecie Zbiorów Muzycznych BUW (2 punkty ECTS)

Zachęcamy do skorzystania z możliwości odbycia praktyk źródłoznawczych pod okiem najlepszych specjalistek z Gabinetu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.  Praktyki są punktowane 2 punktami ECTS.

Podstawą praktyk jest praca z materiałem źródłowym: przede wszystkim z XVIII-wiecznymi rękopisami muzycznymi oraz z autografami i korespondencją kompozytorów polskich XX wieku.

Prowadzące są absolwentkami Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Termin praktyk: 18 IX 2023 – 30 IX 2023
Termin zgłoszeń: do 15 VI 2023
Liczba miejsc: 4
Zgłoszenia (zawierające dane kontaktowe z numerem telefonu oraz rok studiów) prosimy kierować na adres:
e.hauptman@uw.edu.pl
Ewa Hauptman-Fischer, tel.: (22) 55 25 743