Zbiory PWM w cyfrowej Polskiej Bibliotece Muzycznej

Polskie Wydawnictwo Muzyczne, największa muzyczna oficyna w kraju, ciesząca się już blisko 80-letnią tradycją, udostępnia swoje wybrane zasoby na cyfrowym portalu pod nazwą Polska Biblioteka Muzyczna. Obecnie znajduje się na nim ok. 10.000 obiektów.  Są to nuty dzieł skomponowanych od średniowiecza do współczesności, zbiory ikonograficzne (fotografie i grafiki prezentujące m.in. codzienne życie kompozytorów, fotografie teatrów i oper), reprodukcje korespondencji i rękopisów muzycznych, afisze i programy koncertowe oraz wycinki prasowe.

Spośród polskich twórczyń i twórców muzycznych najliczniej są reprezentowani Grażyna Bacewicz, Tadeusz Baird, Fryderyk Chopin, Janina Garścia, Wojciech Kilar, Witold Lutosławski, Marta Ptaszyńska, Witold Szalonek czy Romuald Twardowski.