XV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych | Ogólnopolska Konferencja Fonotek | Wrocław 28-30 listopada ’22

Serdecznie zapraszamy do udziału w XV Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych oraz IX Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek, które odbędą się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniach 28-30 listopada 2022 roku. Organizatorami Konferencji są Biblioteka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu we współpracy z Oddziałem Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu i Biblioteką Kulturoznawstwa i Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP – Polska Grupa Narodowa IAML oraz Sekcja Fonotek SBP.

Na program Konferencji złożą się sesje naukowe poszczególnych Sekcji. Obrady uświetni koncert oraz okolicznościowa wystawa. W pierwszym dniu Konferencji odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, w ramach którego zostanie podsumowana działalność obu Sekcji oraz odbędą się wybory nowych Zarządów.

Zgłoszenia udziału w Konferencji należy przesłać na Karcie zgłoszenia w terminie do 4 listopada 2022 r.

Program, karta zgłoszenia, regulamin