Portal NIFC „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” już działa!

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zakończył realizację projektu „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” współfinansowanego ze środków unijnych i MKiDN.  Jego efektem końcowym jest udostępnienie na portalu źródeł muzyki polskiej od XVI do XIX w.  oraz cyfrowych edycji wybranych utworów.

Zakres działań w ramach obecnego projektu obejmuje: digitalizację zbiorów muzycznych z bibliotek, muzeów i archiwów polskich, opracowanie kolekcji muzycznych i włączenie ich do kluczowych baz danych z zakresu muzyki, udostępnienie metadanych i wreszcie przygotowanie materiału nutowego, w tym nowoczesnych partytur cyfrowych oraz profesjonalnych edycji.

„DMP” to kompleksowy i innowacyjny na skalę światową projekt promujący muzykę polską XVI–XIX wieku. Projekt został zainicjowany w 2019 roku przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i stanowi naturalną kontynuację oraz znaczne rozbudowanie wcześniejszego projektu „Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie”, realizowanego z olbrzymim sukcesem w latach 2017–2020.

Więcej informacji o projekcie 

Źródło: materiały promocyjne NIFC