Szkolenia dla studentów I roku

30 września

1 grupa: godz. 11.45-12.45 (A-F)

2 grupa: godz. 13-14 (G-Ł)

1 października

3 grupa: godz. 10-11 (M-R)

4 grupa: godz. 11.30-12.30 (S-Ż)

2 października

Studia magisterskie 12.30-13.30