Praktyki w Gabinecie Zbiorów Muzycznych BUW

PRAKTYKI ŹRÓDŁOZNAWCZE

w Gabinecie Zbiorów Muzycznych BUW

Gabinet Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

zaprasza studentów Instytutu Muzykologii UW na praktyki.

Podstawą praktyk jest praca z materiałem źródłowym:

przede wszystkim z XVIII-wiecznymi rękopisami muzycznymi

oraz z autografami kompozytorów polskich XX wieku.

Termin praktyk: 16 IX 2019 – 27 IX 2019

Termin zgłoszeń: do 7 VII 2019

Zgłoszenia (zawierające dane kontaktowe oraz rok studiów)

prosimy kierować na adres: e.hauptman@uw.edu.pl

Ewa Hauptman-Fischer, tel.: (22) 55 25 743