Wykład

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

serdecznie zaprasza na wykład

prof. Erinn Knyt z University of Massachusetts (USA),

Bacha ‘Wariacje Goldbergowskie’ w opracowaniu Busoniego,

który odbędzie się w środę 16 maja 2018 r., o godz. 16.15

w sali wykładowej nr 1 Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

Ferrucio Busoni (1866-1924) uchodził za jednego z najbardziej ekscentrycznych pianistów swoich czasów. Był również cenionym kompozytorem i autorem tekstów o charakterze estetycznym, spośród których najbardziej znany to Entwurf einer neue Ästhetik der Tonkunst(Zarys nowej estetyki muzyki) z roku 1907. Jednym z najciekawszych wątków w działalności Busoniego jako pianisty były jego aranżacje fortepianowe dzieł J.S. Bacha. Adaptacje muzyki Bacha dokonane przez Busoniego, takie chociażby jak fortepianowa wersja ChaconnePartity nr 2 d-moll (BWV 1004), czy edycja z własnymi „udoskonaleniami” Das Wohltemperierte Klavier przyczyniły się do wzrostu zainteresowania twórczością Bacha na początku wieku XX i szerszej obecności muzyki twórcy Pasji Mateuszowej w powszechnym repertuarze koncertowym. Jednym z najciekawszych eksperymentów Busoniego w zakresie aranżacji i adaptacji twórczości Bacha była jego edycja Wariacji Goldbergowskich (BWV 988). Busoni wierzył, że utworu nie można z powodzeniem wykonywać na współczesnym fortepianie dla publiczności XX wieku bez koniecznych adaptacji. Dlatego też, jak sam twierdził, wydanie Wariacji Goldbergowskich, które przygotował miało na celu „uratowanie tej niezwykłej pracy dla sali koncertowej”. Modyfikacje Busoniego obejmowały skrócenie utworu z 30 do 21 wariacji, zmianę ogólnej koncepcji architektonicznej cyklu, dostosowanie kompozycji do wymogów brzmieniowych współczesnego fortepianu, także zmianę metrum w wybranych wariacjach, zamiany dźwięków przydzielanych do partii obu rąk, modyfikacje wartości rytmicznych.

Celem wykładu będzie pokazanie tych zmian, wyjaśnienie ich wprowadzenia oraz nakreślenie kontekstu estetycznego edycji Busoniego.

Serdecznie zapraszam

Szymon Paczkowski

Dr Knyt jest adiunktem (Assistant Professor) na University of Massachusetts Amherst (USA). Studiowała grę na fortepianie oraz historię muzyki na University of California, Davis (BA 2003 roku) oraz na Uniwersytecie Stanforda (MM 2007), gdzie w roku 2010 uzyskała też tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie muzykologii. Erinn Knyt specjalizuje się w problematyce historii i muzyki XIX i XX wieku. Publikuje w najważniejszych recenzowanych czasopismach amerykańskich. Jej najnowsza publikacja to książka Ferruccio Busoni and His Legacy (Indiana University Press, 2017). Książka ta została wyróżniona nagrodą AMS 75 Pays Endowment Book Dotter.