Instytut Sztuki PAN zaprasza na warsztaty.

13 kwietnia 2018 Międzynarodowe warsztaty muzykologiczne pt. „Preserving and Transforming Sound Memories. Motivations – Strategies – Techniques” („Zachowywanie i przetwarzanie muzycznych wspomnień. Motywacje – strategie – techniki”). Referaty wygłoszą: Adam Mathias (Cambridge), Jan Ciglbauer (Praga), Antonio Chemotti (Warszawa, IS PAN). Prowadzenie: Paweł Gancarczyk (Warszawa, IS PAN), David Eben (Praga). Przykłady muzyczne w wykonaniu zespołu wokalnego Anonymous III (Cambridge). Warsztaty zorganizowane w ramach międzynarodowego projektu HERA „Sound Memories. The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe”.

Tematyka warsztatów dotyczyć będzie sposobów zachowywania i przetwarzania muzyki przeszłości w okresie od XIII do XVI wieku. Zagadnienia te zostaną ukazane na wybranych przykładach: różnych realizacji XIII-wiecznych klauzuli (Mathias), środkowoeuropejskich pieśni łacińskich XIV-XV wieku (Ciglbauer) oraz utworów wielogłosowych z luterańskiego śpiewnika z 1555 roku (Chemotti).

Stwarzamy unikatową okazję skonfrontowania w ramach jednego spotkania badań muzykologicznych z praktyką muzyczną; słuchowego uchwycenia przeobrażeń jakim podlegały utwory muzyczne w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności. Trzech młodych śpiewaków z zespołu Anonymous III poprowadzi David Eben, muzykolog i dyrygent znanego zespołu Schola Gregoriana Pragensis.

Warsztaty w języku angielskim. Wstęp wolny.

English abstract of the workshop „Preserving and Transforming Sound Memories. Motivations – Strategies – Techniques”.

What mechanisms were available to musicians and scribes who sought to preserve popular compositions – or particular musical characteristics of compositions – once they became outdated or their performance context changed? What were the motivations for altering or transforming these pieces? How do different polyphonic settings of an older melody reveal different approaches to a musical past? These kinds of questions form a focus of the HERA project “Sound Memories. The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe”.

In this workshop we would like to investigate some of these issues through three specific types of musical material:
– various realisations of 13th-century clausulae,
– a monophonic song of French origin and its different transformations in central European sources,
– different polyphonic settings of a late medieval song.

Live performance within this workshop will enable direct comparison between different musical settings and provide a unique opportunity to assess these changes and to explore their sonic implications.

Wykłady Mistrzów na Wydziale Historycznym

Dziekan Wydziału Historycznego UW, prof. dr hab. Małgorzata Karpińska oraz Kierownik Studium Doktoranckiego, dr hab. Monika Rekowska mają wielką przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na kolejny wykład w cyklu Wykłady Mistrzów dla doktorantów WH, prowadzony przez dr Annę Materską-Sosnowską, politologa, adiunkta w Zakładzie Systemów Politycznych w Instytucie Nauk Politycznych UW, członka Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Wykład „Główni aktorzy w systemach politycznych. Próba odpowiedzi na pytanie gdzie jest władza” odbędzie się 22 marca 2018 r., o godz. 17.00 w Sali Kolumnowej.

Przedmiotem wykładu będzie nakreślenie tematyki związanej z głównymi systemami politycznymi. Co dzisiaj znaczy demokracja, podział władzy, główne ośrodki władzy. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania: kto, gdzie i jak podejmuje decyzje; jaka jest rola współczesnych parlamentów; sądów konstytucyjnych; jakie są mechanizmy hamulców i kontroli. Reasumując; jak dzisiaj wyglądają współczesne systemy polityczne.

Dzień dziekański

Uprzejmie informujemy, że 8 marca został ogłoszony na Wydziale Historycznym dniem wolnym od zajęć. Jednocześnie Pani Dziekan zachęca do uczestnictwa w uroczystościach upamiętniających rocznicę Marca.

BIBLIOTEKA W TYM DNIU JEST NIECZYNNA.

W marcu 1968 roku na Uniwersytecie Warszawskim doszło do dramatycznych wydarzeń – studenckich protestów oraz ich brutalnej pacyfikacji przez aparat bezpieczeństwa PRL. Aby umożliwić całej społeczności Wydziału Historycznego upamiętnienie 50. rocznicy tych tragicznych dni ogłaszam dzień 8 marca 2018 r. dniem wolnym od zajęć na WH. Jednocześnie bardzo serdecznie zachęcam wszystkich pracowników, studentów i doktorantów Wydziału do uczestnictwa w związanych z tą rocznicą uroczystościach zorganizowanych na Uniwersytecie Warszawskim.
Ich kalendarz można sprawdzić na stronie PLAN UROCZYSTOŚCI.

Dziekan Wydziału Historycznego dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. UW